ลงชื่อเข้าร่วมคืนพบปะผู้เชี่ยวชาญ

Click here for English

ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับสิ่งที่ท่านทำเพื่อเมืองเชียงใหม่ อยากขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษในคืนพบปะผู้เชี่ยวชาญในการอบรม 2-Day Startup Camp ที่กำลังจะถึงนี้

 

คืนพบปะผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 4 ตุลาคม 2018 เวลา 17.45-19.30 น.

ที่ LAUNCH CNX STUDIO

 

จะมีผู้นำมากกว่า 15 ท่านที่เตรียมพร้อมเพื่อมาพบปะและรับข้อเสนอแนะจากประสบการณ์การดำเนินงานมูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของท่าน ซึ่งในงานจะมีอาหารและเครื่องดื่มเตรียมให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่านอย่างมากมาย

ในคืบพบปะผู้เชี่ยวชาญนี้ ท่านจะได้รับฟังผู้นำท้องถิ่นที่มาเข้าร่วมการอบรมนำเสนองานใหม่ของพวกเขา (ซึ่งได้เรียนรู้การนำเสนอจากการอบรม) จากนั้นเราจะให้ท่านจับคู่กับผู้เข้าอบรมและมีการถามตอบหรือให้คำแนะนำ พูดคุยตัวต่อตัว และหลังจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง ก็จะสลับคู่เพื่อพูดคุยกับอีกคนหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้ท่านอาจจะต้องทำงานกันอย่างหนัก และจากนั้นเราจะจบด้วยให้ท่านแนะนำสายงานเครือข่ายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม


2-DAY STARTUP CAMP คืออะไร

Startup Camp 2 วัน เป็นเวิร์คชอปที่เข้มข้นสำหรับผู้นำเพื่อต่อยอดแนวคิดของผู้เข้าอบรมซึ่งจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่เมืองเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างมูลนิธิ ซึ่งเปรียบมูลนิธิเสมือนเป็นธุรกิจต้นแบบ คือมีการแบ่งปันวิสัยทัศน์แก่ผู้อื่น การสร้าง และการนำเสนองานให้เข้าถึงชุมชนที่กว้างขึ้น

ในคืนพบปะผู้เชี่ยวชาญ จะมีการสรุปภาพรวมของวันแรก รวมทั้งผู้เข้าอบรมจะได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดของพวกเขากับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์อย่างท่าน และยังช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพบปะกับผู้ที่เป็นแหล่งทรัพยากรด้านต่างๆ ผู้ให้คำแนะนำ หรือเป็นคอนเน็คชั่นสำหรับพวกเขาต่อไปในอนาคต


ท่านจะต้องทำอะไรบ้าง

เมื่องานเริ่มขึ้น จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวท่านแก่ผู้เข้าร่วมค่าย และจากนั้นก็จะเข้าสู่กิจกรรม หนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่ง (1) ผู้เข้าร่วมค่ายจะจับคู่กับท่านเพื่อพูดคุยสั้นๆ (2) ท่านจะถามคำถามสำคัญ เพื่อเป็นการระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหา หรือชี้จุดที่ควรพิจารณาในอนาคต และ (3) เมื่อถึงเวลาจะมีเสียงกระดิ่ง และท่านจะได้เจอกับผู้ร่วมค่ายอีกคนเพื่อพูดคุยเหมือนเดิม

17:45  |  มาถึง Launch CNX Studio

18:00  |  เริ่มพูดคุยกับผู้ร่วมค่าย

18:45  |  ฟังการนำเสนอ

19:30  |  กิจกรรมหนึ่งต่อหนึ่ง (ประมาณ 10 นาทีต่อท่าน)

20:30  |  จบกิจกรรม

 

ลงชื่อเพื่อเป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ

การเงิน, การตลาด, ผู้นำ NGO, กฎหมาย, การศึกษา, ธุรกิจ, รัฐบาล ฯลฯ
ไซส์เสื้อ